Hvordan teknologi kan hjelpe advokater i saksforberedelser

I dette webinaret viser vi hvordan vi hjelper advokater med å effektivisere saksforberedelsene og forenkle gjennomgangen av dokumenter. 

Denne prosessen innebærer ofte gjennomgang av store informasjonsmengder med mye ustrukturert data fra e-poster, vedlegg, dokumenter, PDF-er og lignende. Ved å ta i bruk teknologi kan man raskt innhente relevante fakta og få innsikt i innholdet på en tids- og kostnadseffektiv måte. 

ayfie Inspector gjør det mulig å identifisere, kategorisere og analysere store mengder informasjon på kort tid slik at det blir søkbart og forståelig.

Se opptaket av webinaret for å få en demonstrasjon av hvordan løsningen kan hjelpe advokater med å effektivt: 
•    Indeksere og kategorisere informasjon 
•    Sette riktig informasjon i riktig kontekst  
•    Få innsikt i relasjoner og sammenhenger


  • Ingrid Holmeide
    Inside Sales Professional @ayfie

  • Jeppe Lund
    Senior Presales Professional @ayfie

 

Loading form...